info@fysiopluszwolle.nl 038 - 453 55 03

Het geloof in de “Positieve Gezondheid” van de medemens maakt dat ik verder kijk dan alleen de klacht op zich. Deze gedachtegang zorgt ervoor dat ik niet alleen, als manueeltherapeut, vaktechnisch bezig ben, maar ook als (leefstijl)coach of gezonde leefstijlbegeleider met de cliënten bezig ben. Met een open blik en oprechte betrokkenheid luister ik naar “de klacht”.
Dit geldt overigens niet alleen voor de cliënten, maar als eindverantwoordelijke voor de praktijk, sta ik ook zo voor onze collega’s.
Systeemdenken past dan ook niet bij mij. Mijn denk- en werkwijze bestaat meer uit “waarom” is de klacht er, vervolgens “hoe” pakken we het aan en “wat” hebben we daarvoor nodig om de klacht op te lossen in plaats van omgekeerde weg.

Van maandag t/m vrijdag ben ik werkzaam op locatie de Middelweg.

 

Aandachtsgebieden

Fysiotherapeut
Master manueeltherapeut
Dry needling
GLI (gecombineerde leefstijl)

Arthur Vennik - Manueeltherapeut bij FysioPlus Zwolle

Arthur Vennik