info@fysiopluszwolle.nl 038 - 453 55 03

wat is preventie?

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties.

Hoe kunnen we je helpen?

Onder preventie verstaan we het volgende: activiteiten die kunnen voorkomen dat mensen een bepaald(e) gezondheidsprobleem, ziekte, ongeval of (sport)blessure krijgen. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich voordoet, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming of verergering van het probleem.

Bijvoorbeeld het creëren van een gezonde leefstijl. Denk aan het aanpassen van levensstijl na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat symptomen verergeren van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening.

Maar ook om een blessurerisico in kaart te brengen (Hylyght). Medische fitness, testen en beweegprogramma’s zijn effectieve preventieprogramma’s, waar wij mee werken en u kunnen helpen.


Wij bieden dus diverse vormen van preventie aan. Tevens kan de preventie een onderdeel vormen van een behandeltraject, maar kan ook deelname zijn aan onze medische fitnessgroepen.

Kom je er niet uit of heb je een vraag? Neem gerust contact op.

Plan je afspraak in