Hoe kunnen wij u helpen?
Een veel gebruikte indeling in de Zorg voor preventie is die naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald(e) gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem. U kunt hierbij denken aan een gezonde leefstijl creeren. Wij kunnen u hierbij helpen. Onze medische fitness, testen om blessurerisico in kaart te brengen (Spartanova) en beweegprogramma's zijn effectieve preventie programma's.

klik hier voor meer info over medische trainingstherapie en  Spartanova 

 

Bij secundaire preventie worden ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium opgespoord bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben.

Bij tertiaire preventie bestaat de doelgroep uit patiënten en worden complicaties en ziekteverergering voorkomen. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder.  Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening verergeren.

Wij bieden al deze vormen van preventie. De preventie kan een onderdeel vormen van een behandeltraject maar kan ook deelname zijn aan onze medische fitnessgroepen