038 - 453 55 03 info@fysiopluszwolle.nl

Praktijkinformatie

FysioPlus Zwolle is een eigentijdse praktijk gericht op paramedische zorg, advisering, preventie en complexe diagnostiek. Hiervoor zijn alle fysiotherapeuten specifiek opgeleid en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. FysioPlus Zwolle heeft diverse locaties, voorzien van ruime behandelkamers met goede privacy voorzieningen en een ruime oefenzaal. Onze therapeuten kunnen de klacht van uw kind met de beste zorg behandelen.


Ons uitgangspunt is dat onze kindertherapeuten, specialisten op het gebied van houding en beweging van het kind, uw hulpvraag adequaat benaderen en de ontwikkeling naar een optimaal niveau te brengen. Ook voorlichting en preventie zijn belangrijke onderdelen binnen onze totale begeleiding. Uw kinderfysiotherapeut kan u er alles over vertellen.

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeuten van FysioPlus Zwolle zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en staan ingeschreven bij het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de therapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

Kinderen bij wie het (leren) bewegen niet vanzelf lijkt te gaan, heeft baat bij kinderfysiotherapie. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Wij trachten kinderen weer optimaal te laten (leren) bewegen en bij vrijwel elk (motorisch) probleem is de kinderfysiotherapeut in te schakelen. Voorbeelden van indicaties vindt u hieronder.

 • Voorkeurshouding en/of afplatting van het hoofd – Huilbaby
 • Billenschuiven
 • Lage spierspanning of juist overstrekken
 • Pre- en dysmaturiteit
 • Plexus Brachialis laesie
 • Neurologische aandoeningen en syndromen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden – Ademhalingsproblematiek
 • Houdingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Schrijfproblemen
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Werkwijze bij fysiotherapie voor kinderen

Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen, speelt altijd een belangrijke rol tijdens de behandeling. In het overleg
wordt informatie uitgewisseld over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, ontwikkelt en verbetert.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt
een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren. Als het nodig
is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of voor kinderen met een ernstige handicap.

Samenwerking

Onze ervaring is dat de problematiek van een kind soms
meer omvat dan alleen de motoriek. Wij zijn daarom diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met collegae en
andere hulpverleners. Dit zijn onder andere kinderartsen
en revalidatieartsen, logopedisten, ergotherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, kinderoefen-therapeuten, podotherapeuten en diëtisten.
Ook werken wij samen met consultatiebureaus, diverse kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en scholen.

Is er een verwijzing nodig?

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureauarts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt wanneer u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind.

Kinderfysiotherapie en zorgverzekering

De eerste 18 behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kunnen eventuele verdere gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt er naar informeren bij uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken

U kunt bij FysioPlus Zwolle op verschillende manieren een afspraak maken. De gemakkelijkste manier is per telefoon, maar kan ook direct aan de balie, via onze website of via onze therapeuten. Wij hanteren geen wachtlijsten en proberen direct een afspraak met u te maken, rekening houdend met uw persoonlijke wensen.

Afspraak afzeggen

Indien een geplande afspraak onverhoopt niet nagekomen kan worden, geeft u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door. Wanneer u dit niet tijdig meldt, brengen wij 75% van de kosten van de behandeling in rekening.
Een overzicht van onze tarieven vindt u in onze wachtkamer of op onze website.

Kom je er niet uit of heb je een vraag? Neem gerust contact op.

Plan je afspraak in