info@fysiopluszwolle.nl 038 - 453 55 03

Privacy / Geheimhouding

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens, daaraan gekoppeld heeft iedere medewerker van FysioPlus Zwolle geheimhoudingsplicht. 

Verzuim

Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor uw behandeling. Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Met uitzondering van overmacht wegens ziekte, zijn wij bij verzuim zonder tijdige afmelding genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Dataverzameling

Als Keurmerk Praktijk, krijgen de fysiotherapeuten binnen de praktijk zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Door middel van deze dataverzameling, onderzoek en analyse van data vanuit de patiëntendossiers, zijn de fysiotherapeuten binnen de praktijk in staat om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres, uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling. Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Betaling

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden uw behandelingen na afloop van iedere maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, dient u de behandeling direct af te rekenen op de locatie. U kunt daar pinnen. Vragen en/of onduidelijkheden ten aanzien van nota’s, zorgverzekeraars en behandelkosten kunt u ten allen tijde kenbaar maken bij de secretaresse(s).

Aanvullende Verzekering of Basis

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden behandelingen door de fysiotherapeut (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor het totale aantal behandelingen waarop u recht heeft. Indien u geen aanvullende verzekering heeft betaalt u de behandelingen zelf, mits u op verwijzing van een arts wordt aangemeld met een chronische indicatie. In dit geval heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen betaalt u dan wel zelf. (Let op: de basisverzekering heeft daarnaast ook een verplicht eigen risico van minimaal € 385 per jaar). Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.

Aansprakelijkheid

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de ruimtes van FysioPlus Zwolle.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van FysioPlus Zwolle of de hiertoe bevoegde instantie, zoals politie of brandweer, op te volgen.

Klachtenregeling

In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultent kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Huisregels

Omdat er in onze praktijk vaak meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, is het fijn om een reglement te hebben om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • We gedragen ons volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
  • Aanstootgevend gedrag is niet gewenst en hierop zal worden aangesproken alvorens zelfs tot verwijdering uit het pand overgegaan wordt.
  • In de trainingsruimtes van FysioPlus Zwolle draagt u binnen schoeisel en gebruikt u een handdoek op de toestellen en matjes.
  • Bij voorkeur neemt u een eigen bidon mee tijdens uw training, die u kunt bijvullen.
  • Kan iemand anders minder goed staan, bied u deze dan een zit plek aan?
  • Let u op waardevolle spullen in jassen of tassen die hierin aanwezig zijn? De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?