038 - 453 55 03 info@fysiopluszwolle.nl

Werkwijze

De oncologiefysiotherapeut start met een uitgebreide
individuele intake waarna de individuele doelstellingen van het programma bepaald worden. Vervolgens wordt er een individueel herstel-/oefenprogramma opgesteld.
Daarna wordt er gedurende minimaal drie maanden, twee
maal per week, in groepsverband of individueel getraind
onder begeleiding van de oncologiefysiotherapeut. Iedereen krijgt training aangeboden afgestemd op zijn eigen individuele mogelijkheden, waarbij de nieuwste richtlijnen voor oncologische revalidatie de basis vormen.

De trainingen bestaan uit een combinatie van krachttraining en cardiotraining, waarbij het vertrouwen in eigen lijf en ‘lekker bewegen’ voorop staan. Tevens is er aandacht voor uw vraag en verhaal. Tussendoor zullen er een aantal individuele evaluatiemomenten plaatsvinden waarbij de voortgang van het programma en de fysieke gesteldheid wordt gemeten en besproken. Na afloop van het programma vindt er een eindevaluatie plaats en zal er samen een plan worden gemaakt over de wijze waarop de deelnemen zelfstandig zijn conditie op peil kan houden.
Onze visie op gezondheid

Gezondheid is de individuele kunst van het steeds opnieuw bereiken van een persoonlijk, lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk evenwicht door het kunnen reageren en anticiperen op de gebeurtenissen en wisselwerkingen in de eigen omgeving.

Kanker, en dan?

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben, in welke vorm dan ook. Inmiddels zijn er gelukkig, succesvolle behandelmogelijkheden. Helaas krijgen veel mensen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling die het herstel vertragen. ‘Tegenstanders’ als extreme vermoeidheid, een verslechterde conditie en een lijf dat ‘soms niet wil’ kunnen factoren zijn waardoor het niet lukt om dagelijkse activiteiten, zowel in privé als in werk, weer als voor de ziekte op te pakken.

De oncologiefysiotherapeut van FysioPlus Zwolle kan u begeleiden om zo optimaal mogelijk de activiteiten uit uw dagelijkse leven weer te hervatten, waardoor uw kwaliteit van leven verbeterd.

Bewegen & kanker

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt de positieve invloed van bewegen op de ziekte kanker. Ook zijn de positieve effecten van fysieke activiteit op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten aangetoond. Dit geldt voor alle vormen van kanker.

Werken aan conditie en kracht, juist ook als u onder behandeling bent van een medisch specialist, zorgen ervoor dat u de behandeling beter doorstaat en minder last heeft van een aantal bijwerkingen van deze behandelingen. Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat dit een positieve invloed heeft op de duur van de behandeling van kanker.

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende en meest hinderlijke bijwerking van de behandeling van kanker. Deze klachten bestaan vaak nog lang na de behandeling en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Tot voor kort werd vaak rust geadviseerd, maar inmiddels blijkt dat juist, gedoseerde, fysieke activiteit een gunstigere invloed heeft op de impact van de vermoeidheid in het dagelijks leven.

Samenwerking

De complexe problematiek rondom de oncologiepatiënt vraagt om multidisciplinaire samenwerking. Wij werken samen met o.a. oncologen, oncologieverpleegkundigen, huisartsen,diëtisten, oedeemtherapeuten, ergotherapeut (om evt uw thuissituatie te beoordelen en aan te passen) en een psychosociaal oncologisch coach.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij FysioPlus Zwolle zijn
BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het Keurmerk Fysiotherapie. De oncologiefysiotherapeut heeft een extra master opleiding gevolgd, of is hiermee bezig, die nodig is bij de begeleiding van de complexe problematiek van deze specifieke groep. FysioPlus Zwolle is Pluspraktijk en heeft daarmee een Keurmerk van Zorgverzekeraars.

Voor wie?

Oncologiefysiotherapie is bedoeld voor alle (ex) kankerpatiënten. Het integraal kankercentrum Nederland adviseert zelfs om alle kankerpatiënten fysieke training aan te bieden. Deelname aan een fysiek beweegprogramma kan tijdens alle fasen van kanker: zowel na, maar juist ook tijdens de behandeling (chemotherapie, bestraling, of andere behandelvormen). Ook wanneer u niet meer kunt genezen (palliatieve fase) draagt oncologiefysiotherapie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk voelt.

Over uw verzekering

Voor een goede afwikkeling van de declaratie naar uw zorgverzekeraar, hebben wij uw verzekeringsgegevens en een geldig identiteitsbewijs nodig. Ook is het belangrijk van te voren uw polisvoorwaarden te lezen om te weten waar u recht op heeft. In principe worden de kosten voor dit revalidatieprogramma geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw polis. We raden u aan dit na te kijken in uw verzekeringsvoorwaarden. Wij helpen u graag hierbij.

Afspraak maken

U kunt bij FysioPlus Zwolle op verschillende manieren een afspraak maken. De gemakkelijkste manier is per telefoon, maar kan ook direct aan de balie, via onze website of via onze therapeuten. Wij hanteren geen wachtlijsten en proberen direct een afspraak met u te maken, rekening houdend met uw persoonlijke wensen.

Afspraak afzeggen

Indien een geplande afspraak onverhoopt niet nagekomen kan worden, geeft u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door. Wanneer u dit niet tijdig meldt, brengen wij 75% van de kosten van de behandeling in rekening.
Een overzicht van onze tarieven vindt u in onze wachtkamer of op onze website.

Kom je er niet uit of heb je een vraag? Neem gerust contact op.

Plan je afspraak in