038 - 453 55 03 info@fysiopluszwolle.nl

Diagnose kanker en leefstijl

In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen de diagnose kanker krijgen. Hoe is deze stijging te verklaren en wat kunnen we er zelf aan doen?

Vergrijzing is één van de oorzaken van deze stijging. Eén derde van de nieuwe kankerpatiënten is nl. 75 jaar of ouder.
Een andere oorzaak ligt in onze leefstijl. In de jaren zestig en zeventig zijn we veel meer gaan roken en daar zien we nu de effecten van. Daarnaast liggen we veel in de zon en onder de zonnebank. Dit zou kunnen verklaren waarom er relatief veel melanoomkanker voorkomt in Nederland.

Kunnen we deze stijging van kanker beïnvloeden? Naast stoppen met roken, overdadig zonnen en goed insmeren tijdens het zonnen, zullen we meer aandacht moeten besteden aan preventie en vroege opsporing van kanker. Op deze manier kunnen we zelf helpen om bepaalde risicofactoren uit te sluiten. Het belang van voldoende bewegen en gezond eten moeten we ook niet onderschatten.

Belangrijk blijft wel om te vermelden dat kanker niet te allen tijde voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl. Erfelijke factoren spelen onder andere ook een rol.