Terug
Vorige

Wij mogen weer open! Maar..........

Wij mogen weer open! Daar zijn we blij mee, maar…

Wij zijn weer open , met als advies zoveel mogelijk “noodzakelijke zorg” te verlenen volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat wij gaan opschalen en wij nog niet iedereen in de praktijk kunnen zien, dit om de zorg en de veiligheid beheersbaar te houden. Wij overleggen met u om, daar waar mogelijk, therapie op afstand via beeldbellen of telefonisch te doen.

Komt u nieuw in de praktijk of met een nieuwe klacht?
Wij adviseren altijd eerst een consult op afstand te doen via beeldbellen. Hierna kunnen de therapeut en u gezamenlijk bepalen of de klacht “ noodzakelijk” genoeg is om op de praktijk te behandelen of dat het via beeldbellen kan met oefeningen.

Bent u al bekend bij ons?
U kunt dan contact met ons opnemen en vragen of uw therapeut u terug wil bellen voor een belafspraak. Hierin kunt u gezamenlijk met de therapeut bepalen of de afspraak op de praktijk "noodzakelijk" is.

Voorwaarde om in de praktijk behandelt te worden zijn een goede gezondheid. Dit betekent:
- geen koorts, hoesten, verkouden en benauwdheid.
- u behoort niet in de risicogroep voor COVID-19
- in uw gezin/ huisgenoten is er geen sprake van besmetting met COVID-19
- u heeft geen COVID -19 gehad

Wij hanteren “naleving van algemene hygiënemaatregelen” (RIVM):
• Geen handen geven
• Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden). Klik HIER voor extra informatie.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

Voor Cliënten
• Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden
• Wij hanteren een afstand van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk.
• Patiënten komen alleen, alleen indien hoog noodzakelijk met een ander persoon erbij
• Patiënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen
• Patiënten gaan na de behandeling direct naar huis
• Patiënten nemen eigen handdoek en/of laken mee voor gebruik in behandelkamer en/of oefenzaal.

Deze informatie is geldig tot en met 19 mei, hierna zal VWS en het RIVM nieuwe adviezen geven.

Wij hopen op uw begrip om zo voor ons allemaal een veilige (werk-) situatie te creëren.

Tot snel!