Wat is het Keurmerk fysiotherapie?
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om u zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Hoe werkt het Keurmerk fysiotherapie?
Kwaliteit kan het beste worden afgemeten aan de inspanningen die zorgverleners leveren om aan hun kwaliteit te werken. De beste garantie voor topkwaliteit zorg is te faciliteren dat fysiotherapeuten vanuit hun eigen drive aantoonbaar werken aan kwaliteit in een lerende veilige omgeving en dat aantoonbaar en inzichtelijk maken:

 
‘Hoe doe ik het nu en wat kan nog beter?’

De kern van het Keurmerk is peer review. Peer review wordt ook collegiale of onderlinge toetsing genoemd. Het is een methode om de kwaliteit van werken te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega’s. De handelwijze van het Keurmerk is doorspekt van deze werkwijze. Voor de deelnemers uit zich dat in de peer review bijeenkomsten en in de praktijkvisitatie. Deze vorm van toetsing is formatief, wat betekent dat je niet op de inhoud kunt worden afgerekend. Peer review geeft de mogelijkheid in een veilige omgeving je eigen vragen en zwakke punten voor te leggen aan collegae waardoor het leermoment veel groter is dan wanneer er consequenties verbonden zijn aan de inbreng.

 Het Keurmerk Fysiotherapie faciliteert fysiotherapeuten die dit willen: die bereid zijn om zich toetsbaar en transparant op te stellen. Fysiotherapeuten die hun collegae regelmatig vragen ‘hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter?’

Fysiotherapeuten met de intrinsieke motivatie om de ontwikkeling van ons fysiotherapeutisch kennisdomein te volgen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.
Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om u zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.