Om aan de eisen te voldoen die horen bij evidence based practicewerken, volgen de therapeuten regelmatig scholing en lezen zij vakliteratuur.
FysioPlus Zwolle werkt aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en protocollen. Op deze manier geven wij zorg aan de hand van de laatste inzichten.
 
Om de directe, maar ook de indirecte fysiotherapeutische zorg te verbeteren is het belangrijk om inzichten te krijgen. Om inzichten te krijgen in het herstel, maar ook in de veranderingen binnen de fysiotherapeutische zorg vinden wij het belangrijk om te meten. FysioPlus Zwolle doet om deze reden aan dataverzameling op geanonimiseerde wijze. Zo helpt u ons mee aan het verbeteren van de directe (uw eigen) zorg, maar ook aan de indirecte (landelijk) zorg, zodat wij ook in de toekomst blijven werken aan de hand van evidence based practice.