Wat is Plagiocephalometrie?
Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare, valide en niet belastende meetmethode om de asymmetrie en afplatting van de schedel bij zuigelingen te kunnen vaststellen.

Hoe wordt er gemeten?
Voor de meting gebruiken we een thermoplast bandje dat we aanbrengen rond het hoofdje, net boven ogen en oren; dus op het breedste deel van de schedel. Door een aantal berekeningen uit te voeren op de afdruk van dit bandje, kunnen we de mate van de afwijking van de schedelvorm bepalen en kunnen we het herstel volgen.

Onze kinderfysiotherapeuten zijn opgeleid om Plagiocephalometrie uit te voeren.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op!