Zuigelingen van 0 tot 2 jaar
-       Voorkeurshouding en/of afplatting van het hoofdje 
-       Onrustige baby, bijvoorbeeld overstrekken of overmatig huilen
-       Ontwikkeling in de motoriek: niet komen tot rollen, kruipenzitten of lopen. Maar ook variaties van motoriek, zoals billenschuiven
-       Aangeboren aandoeningen zoals Cerebrale Parese, Spierziekten, Spina bifida of Erbse parese

Kinderen van 3 tot 4 jaar
-       Problemen met de motorische ontwikkeling: moeite met klimmen en klauteren, stabiel lopen, op- en afstappen, traplopen, rennen, springen of fietsen. Vaak heeft het te maken met onvoldoende ontwikkeld evenwicht en coördinatie.
-       Variatie van looppatroon: tenenlopen, voeten naar binnen of buiten zetten, X- en O-benen
-       Aangeboren aandoeningen zoals Cerebrale Parese, Spierziekten, Spina bifida of Erbse parese.

Basisschoolleeftijd (motoriek)
Op de basisschool wordt er veel van je kind gevraagd: hij of zij leert kleuren, tekenen en schrijven. Dan is het erg belangrijk hoe je kind algeheel motorisch functioneert. Maar ook de grote motoriek is belangrijk om mee te kunnen doen in de groep, bij gym bijvoorbeeld en met het buitenspelen.
 
- Schrijfproblemen
Bij schrijfproblemen kun je aan veel dingen denken: pijn bij het schrijven, een te groot of te klein handschrift, een verminderde leesbaarheid of een te laag tempo waardoor je kind moeilijk mee kan komen met de klas. Wat veel mensen niet weten, is dat kinderfysiotherapie een uitkomst kan zijn voor kinderen met schrijfproblemen!
 
- Orthopedie
Dan denk je bijvoorbeeld aan problemen aan spier-, pees- en/of botstructuren. Soms is dit direct vanaf de geboorte al te zien, maar soms wordt het ook pas later opgemerkt. De klachten kunnen te maken hebben met groei of sport. Maar er kan ook sprake zijn van een trauma of een fractuur.

- Onvoldoende niet te verklaren klachten vanuit het lichaam
Dit wordt ook wel SOLK genoemd: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten bij kinderen. Dit zijn langdurende, blijvende lichamelijke klachten die onvoldoende kunnen worden verklaard na onderzoek door een arts (0-18 jaar). Vaak is er sprake van chronische (langdurige) klachten op het gebied van pijn in het bewegingsapparaat, hoofdpijn, moeheid en/of buikpijn.
Je kunt kiezen voor een individuele behandeling of voor het speciale programma ‘Uit je evenwicht!’. 

- Inspanning/ademhaling
Normaal gesproken is er sprake van een natuurlijk ademhalingspatroon. Dat wil zeggen dat de ademhaling zich aanpast aan de behoefte van je kind op dat moment. Bij problemen zoals astma, maar ook hyperventilatie of disfunctionele ademhaling is dit natuurlijke patroon niet vanzelfsprekend. Dit kan ervoor zorgen dat je kind beperkt wordt als hij of zij zich inspant. Deze inspanningsproblemen kunnen op zichzelf staan. Dan kan de kinderfysiotherapeut helpen om weer optimaal te leren bewegen en sporten.

- Sensorische integratie verwerking
Iedereen reageert anders op prikkels. Maar kinderen met een zintuiglijke afweer reageren overmatig op prikkels die voor anderen normaal lijken. Soms worden kinderen beschreven als ontwijkend, soms overactief, emotioneel of onevenwichtig.
Er kan sprake zijn van afweer tegen één type waarneming zoals bijvoorbeeld overgevoeligheid voor aanraking. Of juist tegen vele soorten indrukken, denk dan aan lichte en/of onverwachte aanraking, plotselinge beweging of overmatig reageren op een onstabiele ondergrond, hoog of veel geluid, visuele prikkels of geuren. Het kan ook zijn dat een kind juist extra op zoek is naar zintuiglijke prikkels. De kinderfysiotherapeut helpt je om dat te analyseren en te behandelen.
 
- Obesitas/leefstijl
De balans tussen eten en bewegen is belangrijk. Is deze balans niet goed? Dan kan een kind overgewicht krijgen, een steeds vaker voorkomend probleem.Overgewicht kan allerlei lichamelijke klachten veroorzaken, zoals suikerziekte en kortademigheid.
Voor een optimaal resultaat werken we samen[MV1] .Dat betekent dat de kinderfysiotherapeut (bewegen) een diëtiste (voeding) en psycholoog of orthopedagoog (gedrag) erbij kan betrekken. Je kunt kiezen voor een individuele behandeling of voor het speciale programma ‘Bewegen is gezond’ .
 
- Neurologische aandoeningen
Dit zijn aandoeningen van het zenuwstelsel: de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwbanen. Voorbeelden zijn: cerebrale parese, spasticiteit, spina bifida, neuropathie (HMSN).
Neurologische aandoeningen openbaren zich vaak al op jonge leeftijd. Baby’s en kleuters hebben vaak al symptomen hiervan. Vaak zien ouders dan dat er iets anders is bij hun kindje, maar weten niet wat. Dan worden kinderfysiotherapeuten meestal als eerste ingeschakeld om de motoriek te stimuleren. Kinderfysiotherapeuten hebben kennis van de normale ontwikkeling, en van de afwijkingen hiervan. Zij hebben daarom een signalerende functie naar artsen en specialisten.

- Houdingsproblemen
Een goede houding (houden) is voor een kind in de groei en ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend. Een te slappe houding kan leiden tot onvoldoende spierspanning en een te gespannen houding kan leiden tot spierspanning en (hoofd)pijn. Beide problemen kunnen op verschillende leeftijden leiden tot motorische onhandigheid. Ook kan een kind houdingsproblemen hebben en klachten wegens de groei, een mogelijke houdingsscoliose kan hiervan het gevolg zijn.
Steeds meer kinderen krijgen klachten door een verkeerde houding bij het gebruik van een tablet, telefoons of door langdurig achter een computer te zitten. Denk aan nekklachten, rugklachten, maar ook hoofdpijn, concentratieproblemen, pijn bij het schrijven of niet lang rechtop kunnen zitten.

- Leer- en/of gedragsproblemen
Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen in combinatie met motorische problemen, kan onze kinderfysiotherapeut een rol spelen. Als het nodig is, kunnen we samenwerken met andere specialisten om je kind zo goed mogelijk te helpen.