Skip to main content
Locatie icoon Onze hoofdlocatie Middelweg 402, Zwolle Zie meer locatiesPijltje rechts
Email icoon Mail ons info@fysiopluszwolle.nl Stuur ons een berichtPijltje rechts
Telefoon icoon Bel ons 038-453 55 03 Of kies een andere locatiePijltje rechts
Uw email is succesvol verzonden!

Manuele therapie

Manuele therapie
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie bij PEC Zwolle
De rol en positie van de sportfysiotherapeut neemt in de sportwereld een steeds grotere en belangrijkere plaats in. Natuurlijk bij behandeling van blessures en chronische klachten, maar zeker ook bij preventie en advisering van sporters, want als sportfysiotherapeut help je sporters verder te komen. Je begeleidt zowel de topatleet als de amateursporter op een verantwoorde manier, waarbij het leveren van optimale prestaties altijd het doel is. Wij werken hierbij samen met sportartsen en orthopedisch chirurgen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij FysioPlus Zwolle
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Oncologische fysiotherapie

Oncologie bij FysioPlus Zwolle
De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s. De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

OrthoXpert

Oefenen met nieuwe knie nieuwe heup bij FysioPlus Zwolle
Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een knie, schouder of heup operatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt bij aanvang vast. Bij het OrthoXpert Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zeer nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het best passende behandelprogramma krijgt. De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Dry Needling

Dry Needling bij FysioPlus Zwolle
Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van Dry needling. Dry needling is een succesvolle vorm van triggerpoint therapie waarbij spieren snel en langdurig ontspannen raken. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten

Testcentrum

Testen en Meten bij FysioPlus Zwolle
Binnen onze praktijk zijn wij er van overtuigd dat als je vooruitgang wilt boeken in een revalidatie/behandeltraject er gemeten moet worden. Meten is weten en een mooie manier om het resultaat van een traject inzichtelijk te maken. Dit is de reden dat FysioPlus Zwolle een eigen testcentrum heeft. Kracht, coördinatie, lenigheid, stabiliteit en blessuregevoeligheid kunnen wij inzichtelijk maken. De testapparaten die wij hebben en doen zijn o.a.: - Functional Squat - Biodex (isokinesie) - Functional Movement Screening - Kneelax - Hoptesten - Microfet - 6-RM testen - TUG - 6 MWT Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Medical taping

Medical Taping FysioPlus Zwolle
Medical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren in hun functie te ondersteunen. Het ondersteunt de spieren, zonder daarbij de beweging te beperken. Medical taping wordt gebruikt bij nabehandeling van blessures, het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting (zoals KANS, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding (het verminderen van uitstralende pijn), bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Medical taping is daarmee een prima behandelmethode die aanvullend is op de bestaande behandelmethodieken. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Ergotherapie

Hulp bijhet aantrekken van een steunkous
Ergotherapie betekent letterlijk het weer mogelijk maken van de dagelijkse handelingen voor mensen die een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan na een ziekte of handicap. Een ergotherapeut probeert samen met u handelingen waar u in het dagelijks leven tegen aan loopt te optimaliseren. Dit kunnen handelingen zijn zoals het leren aankleden, maar ook complexere handelingen zoals het zelfstandig leren wonen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.