Skip to main content
Locatie icoon Onze hoofdlocatie Middelweg 402, Zwolle Zie meer locatiesPijltje rechts
Email icoon Mail ons info@fysiopluszwolle.nl Stuur ons een berichtPijltje rechts
Telefoon icoon Bel ons 038-453 55 03 Of kies een andere locatiePijltje rechts
Uw email is succesvol verzonden!

Preventie

Fit zijn, fit blijven

Wat is preventie

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties.

Een veel gebruikte indeling van preventie is die naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.


Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening verergeren.  

FysioPlus Zwolle biedt al deze vormen van preventie. De preventie kan een onderdeel vormen van een behandeltraject maar kan ook deelname zijn aan onze medische fitnessgroepen. 

Onze preventie specialisten

Martine de Vries Martine de Vries Master Manueel therapeut
Maarten de Waart Maarten de Waart Master Sportfysiotherapeut
Sara Schoemaker Sara Schoemaker Master Sportfysiotherapeut
Bianca  Reinders Bianca Reinders Assistent Fysiotherapeut

Spreek met onze specialisten

Telefoon: 038-453 55 03