Skip to main content
Locatie icoon Onze hoofdlocatie Middelweg 402, Zwolle Zie meer locatiesPijltje rechts
Email icoon Mail ons info@fysiopluszwolle.nl Stuur ons een berichtPijltje rechts
Telefoon icoon Bel ons 038-453 55 03 Of kies een andere locatiePijltje rechts
Uw email is succesvol verzonden!

Kinderen

Spelend ontwikkelen

Wat is fysiotherapie en kinderen


FysioPlus Zwolle is een multifunctionele pluspraktijk, gericht op zorg en preventie. Binnen onze praktijk is een team van enthousiaste kinderfysiotherapeuten werkzaam met een passie voor het bewegende kind. Wij geven kwalitatieve zorg op een vriendelijke, inlevende, kindgerichte benaderwijze. Het kind staat op de eerste plaats. Samenwerking staat bij ons centraal om optimale zorg te kunnen geven. Wij willen graag onze kennis delen met anderen en denken graag (coachend) mee met het kind en zijn omgeving.  


Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.       

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens kan de therapeut (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aanpakken om een positieve bijdrage te leveren aan de participatie van het kind in zijn omgeving (het behandelproces).                                         

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.


Voor welke kinderen is het bedoeld?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie: 

 • Motorische ontwikkelingsachterstand 
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding 
 • Huilbaby 
 • Neurologische beschadiging, zoals Cerebrale Parese, Spina Bifida 
 • Pre-/dysmature kind 
 • Plexus Brachialis laesie 
 • Aangeboren afwijkingen 
 • Orthopedische afwijkingen 
 • Jeugdreuma 
 • Ademhalingsproblematiek 
 • Houdingsafwijkingen 
 • Leer- en/of gedragsproblemen, zoals ADHD, PDD-NOS, DCD 
 • Down syndroom 
 • Schrijfproblemen


Hoe ziet de behandeling eruit?

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests wordt een volledig beeld van het motorisch functioneren verkregen. Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, schoolarts, consultatiebureau, leerkrachten, en andere betrokkenen speelt een belangrijke rol bij het begeleiden. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren en is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. 

Een kind kan in behandeling komen, maar soms is het geven van een advies al voldoende om een kind met een motorische hulpvraag te helpen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.


Is er een verwijzing nodig voor kinderfysiotherapie?

Nee, kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is.


Hoe zit het met vergoeding van kinderfysiotherapie?

De eerste 18 behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering worden verdere gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit kunt u nagaan in uw polis of kunt u er naar informeren bij uw zorgverzekeraar.

Verdere mogelijkheden

 • - Het meten van scheefhoofdigheid bij zuigelingen: Plagiocephalometrie;
 • - Spreekuur Kinderfysiotherapie en Logopedie;
 • - Inloopspreekuur CJG;
 • - Multidisciplinair beweegprogramma ‘Doe Je Mee’.


Samenwerking

Diëtistenpraktijk Zwolle e.o. - www.dietistenzwolle.nl

Norden Psychologen Praktijk - www.defenixzwolle.nl/psychologie

Netwerk voor Jeugd en Gezin - www.njgzwolle.nl

Stichting Kids Zwolle - www.kidszwolle.nl


Verdere samenwerkingspartners:

- Het SEIN, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

- Huisartsen Zwolle

- Kinderartsen

- Revalidatieartsen

- Kinderfysiotherapie Zwolle


NIEUW: Bewegen is gezond!

Is uw kind te zwaar of is er sprake van overgewicht? Kan hij of zij
hierdoor moeilijk meekomen met gym en/of buitenspelen met
vriendjes en vriendinnetjes? Bent u als ouder bang voor de sociale
of lichamelijke gevolgen hiervan?
Graag nodigen wij u en uw kind uit om samen te ervaren en te
leren hoe uw kind weer een normaal gewicht krijgt en plezier in
het bewegen ervaart. Meer info vind u onder het kopje "NIEUWS".


Onze kinderen specialisten

Gabrielle Koster Gabrielle Koster Master Kinderfysiotherapeut
Femke van Ringh Femke van Ringh Master Kinderfysiotherapeut
Mirella Storms Mirella Storms Kinderfysiotherapeut
Femmy de Heij Femmy de Heij Master Kinderfysiotherapeut i.o.
Charlotte Knaap Charlotte Knaap Master Kinderfysiotherapeut

Spreek met onze specialisten

Telefoon: 038-453 55 03